Monday, December 1, 2008

TINTA PENGARAH


Mulai sesi 2009 Pengurusan Jabatan PASTI Negeri Sabah akan menggunakan seoptimum mungkin kemudahan ICT/Blog. Diharapkan kewujudan blog Jabatan PASTI Negeri Sabah akan memantapkan pengurusan di semua terutama sekali dari aspek pengurusan dan penyebaran maklumat pelbagai hala.


Peringatan kepada semua pengurus-pengurus PASTI di semua kawasan/zon/cawangan

1. Pembayaran buku hendakalah dibuat segera.
2. Persiapan dan persediaan menghadapi sesi persekolahan 2009 mulai 5 Jan 2009.
3. Tambahan buku 6 Tahun belum diterima oleh Jabatan PASTI Negeri Sabah