Monday, December 1, 2008

TUNTUTAN KEBAJIKAN PELAJAR DAN GURU

PERHATIAN:

Apabila seorang pelajar telah berdaftar dan membeli buku teks PASTI, maka pelajar tersebut layak mendapat kemudahan/sumbangan daripada Tabung Kebajikan PASTI Malaysia jika sekiranya berlaku musibah ke atas pelajar tersebut. Sebarang tuntutan hendaklah berserta dengan dokumen sokongan sebagai bukti.

Apabila seorang guru telah berdaftar dan membayar yuran MGP, maka guru tersebut layak mendapat kemudahan/sumbangan daripada Tabung Kebajikan PASTI Malaysia jika sekiranya berlaku musibah ke atasnya. Sebarang tuntutan hendaklah berserta dengan dokumen sokongan sebagai bukti.

SEMUA TUNTUTAN MESTILAH MELALUI PASTI NEGERI. BENTUK SUMBANGAN BERGANTUNG KEPADA ITEM MUSHIBAH YANG DITETAPKAN OLEH PASTI MALAYSIA.