Monday, December 1, 2008

PEMBAYARAN SESI 2009 BOLEH DIBUAT MULAI 26 JANUARI 2009

Jika anda membuat pembayaran kepada Jabatan PASTI Negeri Sabah emailkan maklumat pembayaran kepada pastisabah@gmail.com dengan segera. Ikut format di bawah.

Nama PASTI:
Tarikh dan Masa Pembayaran:
Dikaunter Bank/Transfer Mesin Bank(Nama Bank):
Jika bayaran dengan cek nyatakan no. cek dan tarikh:
Pembayaran di Bank(namakan):
Bayaran Untuk:
Jumlah Pembayaran: